Termeni de utilizare ai serviciilor oferite de PINHOST.RO
- SC PINNET SOLUTIONS SRL-D


I. COMANDA, PLATI SI FACTURAREArt. 1.1. Orice comanda se va face online pe pagina web pinhost.ro (www.pinhost.ro). Clientii se obliga sa introduca in formular date complete, corecte si conforme cu realitatea. Inregistrarea domeniilor se face in concordanta cu legile in vigoare. PINHOST.RO nu poate fi trasa la raspundere sub nici o forma pentru neplaceri cauzate de furnizarea de catre clienti a unor informatii incorecte sau incomplete.

Art. 1.2. Dupa finalizarea comenzii se trimite in mod automat o factura proforma catre adresa de email introdusa in formular. Factura proforma contine toate informatiile necesare efectuarii platii si este disponibila in contul de client. Factura proforma nu are valoare fiscala.

Art. 1.3. Clientul este de acord sa achite contravaloarea serviciilor noastre in avans pentru perioada de timp in care acestea sunt furnizate.

Art. 1.4. Toate facturile proforme se vor trimite prin email, iar o versiune printabila se va pune la dispozitia clientului in panoul de control. Clientii trebuie sa achite contravaloarea facturii in avans la inceputul fiecarei perioade de plata, in termen de 10 zile lucratoare de la data emiterii facturii proforme.

Art. 1.5. Dupa efectuarea platii si incasarea banilor se emite factura fiscala. Facturile fiscale se expediaza in format electronic "PDF" prin email (la cererea clientului) in conformitate cu Ordonanta de urgenta nr. 106/2007, pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 703 din 18/10/2007 la art 155 se adauga urmatorul alineat : (11) Romania va accepta documentele sau mesajele pe suport hartie ori in forma electronica drept facturi.

Art. 1.6. Facturile fiscale sunt disponibile in format PDF si in contul de client la sectiunea "Facturi". La cererea clientului factura poate fi expediata prin curierat la adresa specificata de catre acesta .

Art. 1.7. PINHOST.RO recomanda confirmarea platilor prin trimiterea unei copii ale instrumentului de plata ce atesta acest lucru prin e-mail la comercial@PINHOST.RO. Clientii beneficiaza de serviciile PINHOST.RO in maxim 12 ore de la confirmarea platii.

Art. 1.8. Suspendarea - Ne rezervam dreptul de a suspenda orice cont dupa trecerea a 10 zile de la data scadentei de plata a facturii proforma daca plata nu a fost efectuata. Orice prelungire a termenului de plata este la discretia noastra.

Art. 1.9. Stergerea Contului - Ne rezervam dreptul de a sterge definitiv toate datele conturilor de gazduire web dupa trecerea a 10 zile de la data scadenta a facturii proforma daca plata nu a fost efectuata. Orice prelungire a acestui termen este la discretia noastra.

Art. 1.10. Plata (Direct sau Transfer Bancar) - Toate facturile si platile directe (plata cu numerar) sau prin transfer bancar (OP, Depunere Numerar la sucursala ING BANK sau Mandat Postal) catre PINHOST.RO sunt procesate in RON. Preturile afisate pe acest site sunt exprimate in EUR.

Contul client


a. Toate datele de contact si de identificare ale clientilor vor fi confidentiale. Ne asumam obligatia de a pastra in conditii sigure aceste informatii.
b. PINHOST.RO isi rezerva dreptul de a transmite datele clientilor care nu onoreaza comenzile ,efectueaza abuzuri sau presteaza activitati neconforme cu legislatia in vigoare etc.
c. In cazul unor solicitari oficiale din partea autoritatilor competente ne rezervam dreptul de a furniza datele clientilor in cauza (alin b.).
>>> f. Efectuarea comenzilor, inscrierile sau modificarile datelor de contact principale care nu sunt conforme cu realitatea(Nume si Prenume, Nume Companie, CNP, CUI, Nr. Registru Comert, Localitate, Judet, Tara) reprezinta fals in declaratii si poate fi interpretat ca tentativa de fraud
d. PINHOST.RO isi rezerva dreptul de a solicita clientilor copii ale actelor de identitate pentru a verifica conformitatea acestora cu datele din formularul de comanda.
e. In cazul neprezentarii documentelor de identitate cerute ne rezervam dreptul de a suspenda imediat toate serviciile contului vizat la alin. d.
f. Nu vom restitui platile efectuate de conturi vizate de alin. e. daca se dovedeste falsul in completarea formularului de comanda.
g. PINHOST.RO isi rezerva dreptul de a suspenda si notifica acei clienti care nu respecta conformitatea cu formularul de date.

Webhosting (shared)


Acest tip de serviciu este destinat celor care vor sa hosteze aplicatii (scripturi) web, precum; forumuri, cms-uri, blog-uri s.a.m.d !Aici la PINHOST.RO avem, avem o toleranta 0 fata de spam. Nu este permisa hostarea torrentelor, scripturilor nulled sau orice alt material care este supus legilor de autor.
De asemenea, fiecare cont are voie sa consume cel mult 5% din procesor zilnic si 15% din memoria ram.


Reguli privind pornografiaa. Publicarea si comercializarea continuturilor cu caracter pornografic se poate face numai in conformitate cu prevederile legale in materie.
b. Orice site cu continut adult are obligatia de a-si lua masurile de protectie pentru prevenirea accesului minorilor la astfel de informatii.c. Nerespectarea prevederilor de la alin a. si b. va conduce la suspendarea neintarziata a acestor servicii fara plata de daune sau restituiri de bani.

Protectii anti-flood
a. PINHOST.RO dispune de echipamente de protectie impotriva atacurilor de tip flood. Este bine cunoscut faptul ca flood-ul nu poate fi inlaturat total ci doar depistat si filtrat cu ajutorul unor echipamente special configurate.
b. In momentul sesizarii unui atac de tip flood in retea echipamentele noastre vor declansa monitorizarea si filtrarea cererilor. Din cauza filtrarii si unele cereri valide vor fi anulate, fapt ce poate duce la incetinirea sau intreruperea pentru scurt timp a activitatii site-urilor locate pe serverul atacat.
c. Atacurile de tip flood se considera caz de forta majora. Intreruperile generate de asemenea incidente nu se includ in downtime si nu constituie motiv de incetare a contractului de prestari servicii gazduire.
d. PINHOST.RO isi rezerva dreptul de a inchide imediat acele conturi de gazduire, reseller, vps, radio sau servere dedicate care primesc atacuri flood de intensitate considerabila. Conturile inchise vor beneficia de restituirea sumei platite ramasa neacoperita de prestarea serviciului.


Reseller (privat)


Conturile reseller se supun acelor reguli ca si cele webhost, avand mici exceptii.
Este permisa consumarea a cel mult 10% din procesor, zilnic, si a 20% din memoria ram. De asemenea fiecare cont Reseller are un numar limitat de conturi cPanel pe care le poate crea. La cerere, noi putem asigura suportul tehnic tuturor conturilor cPanel ale userilor care detin conturi Reseller.

Conturi master


Conturile Master se supun regulilor carora se supun si cele webhosting, dar, de asemenea, cu mici exceptii.
Este permisa consumarea a cel mult 15% din procesor si a 25% memorie ram zilnic. Abuzurile repetate vor duce la suspendarea contului. De asemenea, fiecare cont master poate crea, cel mult, 15 conturi WHM.

Servere virtuale


Serverele virtuale, sunt semi-dedicate, pe care puteti instala aproape orice script/program, si vin standard cu cPanel/WHM/Fantastico/RvSkin. De asemenea, fiecare client este responsabil pentru ceea ce instaleaza,incarca pe server. Nu este permisa hostarea fisierelor asupra carora nu se detine dreptul de detinere/comercializare.
Folosirea programelor de scan sau a oricaror alte programe asemanatoare, va duce la suspendarea conturilor vps.

Servere cstrike


Pe serverele cstrike, nu este permisa bindarea abuziva si daunatoare a tastelor userilor care acceseaza, nu este permisa deschiderea a mai mult de 2 pid-uri, zilnic.

Servere Dedicate


Serverele dedicate pot fi folosite pentru rularea programelor, servelor de jocuri. Nu este permisa folosirea lor ca punct floodare/spam email si nu este permisa hostarea de torrente si a fisierelor asupra carora nu se detine dreptul de detinere/comercializare.

Transfer servicii/produse


Pentru a transfera bani sau servicii altui membru utilizator, va trebui sa creati o sesziare de suport in care sa includeti cererea de transfer si o copie a unui act (buletin, pasaport, permis). Fara una din copii, transferul nu va fi facut.

Clauze de incetare a contractului


2.1 prezentul contract inceteaza de drept in cazul in care una din parti:


a) nu isi executa una din obligatiile esentiale enumerate in prezentul contract la punctul 1
b) este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare (faliment) inainte de inceperea executarii prezentului contract
c) in termen de 5 zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu si-a executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare din obligatiile ce-i revin.
2.2 Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti cu cel putin 5 zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.
2.3 Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti.
2.4 Prevedereile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului.
2.5 Daca un anumit client monopolizeaza resursele sistemului si impiedica furnizarea serviciilor catre ceilalti clienti, contractul se reziliaza dupa o prealabila notificare, fara returnarea platilor facute catre furnizor.

IV. Forta majora


4.1 Nici una din partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen si de executarea in mod necorespunzator total sau partial a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
4.2 Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilate parti, in termen de 5 zile producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
4.3 Daca in termen de 5 zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a contractului fara ca vreuna din parti sa poata pretinde daune-interese.

Dispozitii finale


5.1 Furnizorul nu va fi responsabil pentru informatiile afisate pe site-ul clientului. Responsabilitatea pentru aceste informatii apartine exclusiv clientului. Furnizorul nu poate modifica informatii din site-ul clientului fara voia acestuia.
5.2 Toate serviciile oferite trebuie folosite in mod legal. Transmisia, stocarea sau prezentarea oricarei informatii ce intra in conflict cu legea este interzisa. Acest lucru include, dar nu se limiteaza la: materiale care incalca drepturile de autor, materiale care sunt obscene sau amenintatoare. Gazduirea serverelor IRC este interzisa. Clientul este singurul responsabil de folosirea abuziva a oricarui serviciu oferit de catre furnizor de natura a-i provoca daune acestuia din urma.
5.3 Accesul clientului la anumite servicii ale furnizorului este protejat de o parola. Clientul are obligatia de a nu dezvalui nimanui aceasta parola. Furnizorul nu este responsabil de prejudiciile pe care clientul le-ar putea inregistra datorita divulgarii de catre acesta din urma catre terti a identificatorilor de acces si a parolelor care ii sunt atribuite, oricare ar fi natura acestor daune.
5.4 Responsabilitatea de a efectua salvarea datelor propriului site revine in intregime clientului, furnizorul nefiind este responsabil de pierderea datelor clientului.in cazul in care clientul nu isi indeplineste obligatiile contractuale sau si le indeplineste in mod necorespunzator, furnizorul nu este responsabil cu despagubirea clientului pentru platile efectuate.
5.5 In cazul in care furnizorul nu isi indeplineste obligatiile contractuale sau si le indeplineste in mod necorespunzator, furnizorul se obliga la despagubirea clientului pentru platile efectuate in avans.
5.6 Clientul poate renunta la serviciile furnizorului in orice moment prin plata valorii corespunzatoare perioadei ramase pena la incheierea contractului.
5.7 Contractul poate fi modificat numai prin acordul comun al partilor, incheindu-se in acest sens act aditional.Prevederile prezentului contract sunt guvernate atat de legile din Romania cat si de cele ale Statelor Unite ale Americii.
5.8 Orice neintelegeri rezultand din derularea prezentului contract se vor solutiona pe cale amiabila, in caz contrar, partile se vor adresa instantelor de judecata competente.


5.9 Restituirea banilor are anumite restrictii. Pentru platile prin SMS aceasta restituire se face doar in contul client iar sumele pot fi utilizate la plata unor servicii sau comenzi viitoare. Procesatorii acestor metode de plata nu au disponibil serviciul Refund. Pentru toate celelalte modalitati de plata restituirea se poate face si efectiv.

6.0 Pentru domenii, voip, ssl, licente software si servere dedicate returnarea banilor nu se va procesa intrucat aceste servicii presupun eforturi si costuri de activare.
6.1 Pentru returnarea totala/integrala a baniilor.ca urmare a solicitarii clientului,printr-un motiv intemeiat,facand referire la nerespectarea termenilor si conditilor se va proceda dupa cum urmeaza: 72 de ore de la inregistrarea cererii, in contul client ca si balanta, 30 de zile calendaristice pentru returnarea baniilor prin metoda de plata convenita de comun acord.Aditionale


Beneficiarii incalca aceasta politica de utilizare daca ei, clientii si/sau partenerii lor se angajeaza in urmatoarele activitati nepermise.Spamming se refera la actul de a trimite, asista sau consimti la trimiterea de mesaje comerciale nesolicitate prin Internet, catre o adresa care nu a solicitat si a confirmat in mod expres dorinta de a primi aceste mesaje. Aceasta include, dar nu se limiteaza la trimiterea de anunturi comerciale(reclame), cereri caritabile, petitii pentru semnaturi, sondaje de opinie, oferte promotionale, etc. Aceste tipuri de mesaje sunt denumite "Unsolicited Broadcast Email"/"Unsolicited Commercial Email" si vor fi referite in continuare ca SPAM. SPAM-ul este considerat daunator pentru ca incarca serverele PINHOST.RO, poate bloca accesul altor Beneficiari ai serviciilor PINHOST.RO, incalca acordurile cu providerii "upstream" si induce o apreciere negativa a serviciilor oferite de PINHOST.RO. SPAM-ul include, dar nu se limiteaza la, orice forma de transmitere a informatiilor bazata pe Internet, cum ar fi e-mail, transmisii fax prin Internet sau telefonie prin Internet. Reprezinta o incalcare a acestei politici de utilizare participarea la Spamming catre o terta parte, chiar daca acea terta parte nu foloseste sistemele, reteaua si resursele PINHOST.RO, daca mesajul SPAM contine referinte catre un site gazduit de noi, sau contine referinte, mesaje sau link-uri catre un serviciu, retea sau sistem al PINHOST.RO.Modificarea header-elor se refera la actul de a modifica, sterge sau falsifica header-ele mesajelor e-mail, partial sau in totalitate, pentru a ascunde expeditorul unui e-mail. La fel ca SPAM-ul, modificarea header-elor e daunatoare serverelor PINHOST.RO si ne compromite reputatia.Hartuirea reprezinta actul sau intentia de intimidare, amenintare sau alte metode de hartuire folosind sistemele, reteaua si infrastructura PINHOST.RO. Hartuirea poate rezulta prin limbajul utilizat in corespondenta, frecventa sau marimea mesajelor trimise. Un singur mesaj de acest fel poate fi considerat hartuire. Mesajele aditionale trimise unui destinatar care a cerut intreruperea trimiterii de mesaje catre el pot fi considerate hartuire.Facilitarea unei incalcari a acestei politici de utilizare prin reclama, transmiterea sau punerea la dispozitie a oricarui program, produs, serviciu sau informatie care e destinat incalcarii acestei politici de utilizare. Aceasta include punerea la dispozitie a oricarui mijloc de SPAM, initiere a pachetelor PING, mail-bombing, atacuri de tip "Denial of Service", piraterie software sau alte mijloace sau mecanisme care intrerup sau deranjeaza utilizarea retelei Internet de catre alti utilizatori sau proprietatea intelectuala.Accesul neautorizat sau ilegal la alte calculatoare sau retele de calculatoare prin accesarea, incercarea de accesare, monitorizarea sau intreruperea utilizarii unui cont de utilizator, sistem sau retele de calculatoare sau orice alte mijloace de evitare a masurilor de securitate din alte sisteme fara permisiunea scrisa a proprietarilor lor. Acest tip de activitate este deosbit de daunator si poate avea drept consecinta o bresa de securitate. Orice activitate care poate fi folosita ca precursor sau initiator al unei incercari de penetrare a securitatii unui sistem e privita in acelasi fel (de exemplu: scanarea porturilor, scanarea invizibila a porturilor sau alte tehnici de monitorizare si strangere de informatii). Aceasta include, dar nu se limiteaza la orice incercare de a evita masurile de securitate pentru a obtine acces la serviciile oferite de PINHOST.RO care nu se regasesc in tipul abonamentului Beneficiarului si scanarea retelei noastre sau altor retele cu intentia de a evalua sau a exploata eventualele vulnerabilitati.Vanzarea/Subinchirierea accesului la conturile de utilizator cum ar fi oferirea de servicii e-mail si alte servicii adiacente catre utilizatori care nu au nevoie de aceste servicii, vanzarea scripturilor puse la dispozitie de catre PINHOST.RO, incredintarea codurilor/parolelor de acces catre persoane care nu sunt autorizati sa primeasca aceste materiale. Utilizarea excesiva a procesorului, latimii de banda sau ocuparea excesiva a spatiului pe hard-disk poate compromite reputatia mediului de hosting. Aceasta rezulta dintr-o utilizare a sistemului intr-o maniera care foloseste resursele sistemului dincolo de limitele specificate in abonamentul Beneficiarului.Distribuirea de virusi/viermi/troieni, atacuri de tip Denial of Service sau alte activitati distructive prin trimiterea sau distribuirea de cod malitios, informatii legate de crearea virusilor/troienilor/viermilor/mail-bombing sau servicii de tip Denial of Service, indiferent de intentie. Aceasta include crearea si trimiterea pachetelor cu dimensiuni ilegale, UDP-flooding, ping-flooding sau orice alta activitate care e daunatoare si care poate duce la atacuri de tip Denial of Service. Deasemenea, activitatile care intrerup functionarea/utilizarea sau interfereaza cu utilizarea unui calculator sau a oricarui alt sistem, retea, serviciu sau echipament legat de acesta. Aceste tipuri de activitati sunt considerate daunatoare pentru mediul de hosting, dar si pentru intregul mediu Internet.Violarea proprietatii intelectuale prin angajarea in orice activitate care incalca drepturile de proprietate intelectuala, care include, dar nu se limiteaza la copyright, marca inregistrata, de serviciu, secrete profesionale, licente sau patente detinute de alte persoane, firme sau entitati. PINHOST.RO e responsabila in fata legii sa raspunda imediat la orice sesizare privind incalcarea drepturilor de proprietate intelectuala si sa blocheze accesul Beneficiarului la serviciile de hosting la primirea unei notificari oficiale. Cauzele cele mai frecvente care duc la incalcarea legii drepturilor de autor sunt afisarea unor fotografii protejate prin copyright, afisarea unui site exterior intr-un frame fara acordul detinatorului site-ului, folosirea unei marci inregistrate pentru promovarea unui produs fara permisiunea detinatorului marcii. Puteti citi legea drepturilor de autor la adresa www.legi-internet.ro .Materiale obscene, rasiste sau discriminatorii. Folosirea serviciilor oferite de PINHOST.RO pentru transmiterea, pastrarea, publicarea, afisarea sau punerea la dispozitie de materiale obscene, rasiste sau discriminatorii este interzisa. Toate materialele de pe site-urile gazduite de PINHOST.RO trebuie sa se conformeze cu legile in vigoare in Romania. La orice incalcare a acestei reguli, vom transmite o notificare organelor abilitate.Limbaj abuziv sau defaimator. Folosirea serviciilor PINHOST.RO pentru transmiterea, pastrarea, publicarea, afisarea sau punerea la dispozitie a materialelor care contin limbaj abuziv, defaimator, care incita la violenta, hartuire.Alte activitati ilegale reprezinta angajarea in activitati ilegale, transmiterea, publicarea, pastrarea schemelor piramidale, software-ului piratat si colectarea/utilizarea frauduloasa a cartilor de credit si a informatiei si alte activitati care intra sub incidenta legii.PINHOST defineste ca abuz sau folosire ilegala a retelei: orice e-mail comercial (comunicare comerciala prin intermediul postei electronice) care este trimis catre o adresa a unui destinatar ce nu a cerut si confirmat in mod expres dorinta de a primi astfel de mesaje. E-mail-urile comerciale includ si nu se limiteaza la: reclame, sondaje de opinie, oferte promotionale. Aceste tipuri de mesaje sunt denumite "UNSOLICITED COMERCIAL E-MAIL" si sunt referite ca SPAM. PINHOST interzice generarea unui trafic neobisnuit de mare cu scopul de a supraincarca conexiunea unui server sau a unui utilizator de Internet, sau care duce la epuizarea resurselor serverelor obstructionand astfel accesul utilizatorilor legitimi. Acest tip de abuz va fi referit ca FLOOD. PINHOST interzice orice activitate care are ca scop accesul, obtinerea si/sau modificarea de informatii/resurse ce nu au un caracter public. Aceste activitati includ, fara a se limita la exploatarea breselor de securitate de pe alte calculatoare conectate la Internet, cautarea de brese de securitate a unor calculatoare conectate la Internet, folosirea de servicii tip PROXY, IRC, IRC bouncer, shell server, GAME SERVER, tracker de fisiere tip torrent, hub dc++, streaming audio si video.PINHOST interzice transmiterea, distribuirea sau stocarea de materiale ce violeaza legile in vigoare, sunt protejate prin copyright, marca de comert, de fabrica sau de serviciu, sau orice alt drept de proprietate intelectuala fara autorizatiile necesare, fara a se limita doar la acestea. PINHOST interzice transmiterea, distribuirea si stocarea de materiale obscene, pornografice, discriminatorii, rasiste sau care violeaza legile de control al exportului in vigoare.Responsabilitatea pentru activitatile daunatoare enuntate mai sus revine in sarcina Beneficiarului. Nu monitorizam si nu vom monitoriza continutul site-urilor si/sau comunicatiilor Beneficiarilor nostri. Daca sesizam vreo incalcare a acestei politici de utilizare vom raspunde corespunzator. Tipul raspunsului nostru depinde de gravitatea si durata incalcarii politicii de utilizare. Daca sesizam o incalcare vom investiga cauzele si vom determina masurile necesare pentru a remedia problema. Nu veti primi despagubiri pentru timpul cat site-ul dumneavoastra nu a fost on-line sau daca vom suspenda sau sterge site-ul dumneavoastra din cauza unor incalcari ale acestei politici de utilizare.Masurile ce vor fi luate:

Vom emite un avertisment.
Vom cere indepartarea continutului.
Contul de hosting este suspendat ("dezactivat").
Vom cere un depozit bancar ca asigurare impotriva unor incalcari viitoare.
Contul de hosting este sters, toate informatiile sunt sterse permanent si irecuperabil de pe serverele noastra,
posibil fara a va instiinta/anunta.
Vom lua o masura conforma cu Politica de utilizare a serviciilor PINHOST.RO sau cu legile in vigoare.
In unele situatii vom anunta autoritatile legale abilitate.

Garantia UptimeDisfunctionalitati ale serviciului

Disponibilitatea serviciului este garantata in proportie de minim 99% prin asigurarea unor legaturi redundante. In cazul in care aceasta disponibilitate nu este asigurata, Beneficiarului i se vor putea acorda cu titlu de despagubiri, urmatoarele reduceri la tariful lunar al serviciului:


Sunt exceptii urmatoarele:
Situatii de forta majora in care noi nu putem avea nici o influenta cum ar fi: razboaie, calamitati naturale, indisponibilitatea / intreruperea comunicatiilor, foc, virusi, hackeri, nefunctionarea corecta a unui software oferit de alta sursa ( scripturi gratuite, software de comert electronic sau procesator de plati online), flood, cutremure, embargouri, actiuni ale autoritatilor legale,lucrari de intretinere anuntate sau neanuntate ce afecteaza serverele ca urmare a unor probleme tehnice INDIRECTE.

Disponibilitate in procente sub 99 %
Reduceri acordate
99%
3%
98%-99%
5%
95.5% – 98%
7%
94.5% – 95.5%
10%
Sub 94.5%
15%


Alte informatii

Monitorizare - Nu vom monitoriza intentionat mesajele private e-mail trimise sau primite de Beneficiar, decat daca vom primi o cerere din partea autoritatilor. Ne rezervam dreptul sa monitorizam serverele si echipamentele, care pot include date si informatii care apartin Beneficiarului.Divulgarea informatiilor private - Nu vom divulga informatiile despre clientii nostri decat daca primim o cerere din partea autoritatilor abilitate.Viteza de reactie - Vom raspunde notificarilor legate de incalcari ale acestei politici de utilizare cat se poate de repede.Informatii inregistrare domenii

Pentru inregistrarea oricarui Top Level Domain prin PINNET SOLUTIONS SRL-D se presupune acceptarea termenilor si conditiilor impuse de Registrul respectiv.

PINNET SOLUTIONS SRL-D inregistreaza numele de domeniu si reinnoieste inregistrarea acestora sub diferite extensii, in masura in care Clientul a solicitat o comanda ferma pentru astfel de nume de domeniu sau reinnoirea acestuia, in conformitate cu termenii si conditiile descrise mai jos. Lista de extensii disponibile Clientului este actualizata periodic de catre PINHOST.

Actionand doar ca un intermediar, PINNET SOLUTIONS SRL-D va inregistra domeniile respective la organismele relevante sau partenerii contractuali competenti (si anume Registry sau Registrar, denumit in continuare "Furnizor" sau "Furnizori") in scopul de a indeplini comanda clientului.

Cu toate acestea, in realizarea acestui proces, PINNET SOLUTIONS SRL-D nu va efectua nici o actiune pentru a verifica in orice fel disponibilitatea denumirii pe care clientul doreste sa o adopte ca un nume de domeniu de internet.Informatii de copyright

Materialele folosite in acest site au copyright © 2016 PINNET SOLUTIONS SRL-D. Toate drepturile rezervate.
Copiere, tiparire, download documente, imagini de pe site-ul nostru se poate face numai in cazul in care acestea vor fi folosite exclusiv in scopuri personale, informationale, necomerciale.

Exceptand cele spuse mai sus, nu este permisa utilizarea, tiparire, copierea, afisarea, reproducerea, publicarea, licentierea, transmiterea sau distribuirea oricarei informatii de pe acest site PINHOST.RO fara acordul prealabil din partea PINHOST.

Powered by WHMCompleteSolution